Produkter
Tren deg bedre med Memolife
Alle apper, kurs, artikler og videoer er inkludert i medlemskapet.
Bli medlem
 • 100 livsområder
 • Videoer & artikler
 • MemoLanguage
 • MemoGeni
 • Tallgeni
 • MemoMaps
Salgsbetingelser
SALGSBETINGELSER

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.memolife.com. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Definisjon av parter

Selger er: Memogroup AS, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, består kjøpsprosessen av følgende punkter:

 • Velg produkttype
 • Velg abonnementstype
 • Registrer medlemsinformasjon
 • Skriv inn betalingsinformasjon
 • Bekreftelse på godkjent betaling
 • Mottak av bestillings- og registreringsinformasjon på e-post fra Memolife

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet ikke lenger er tilgjengelig. Ved slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert alle relevante skatter og avgifter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til evt porto, frakt, emballasje m.m.

Abonnement

Memolife er et treningssenter for hjernen og medlemskapet er av samme karakter som medlemskap i fysiske treningssentra. Abonnementene hos Memolife er løpende og fornyes automatisk inntil de blir avsluttet av kunde eller Memolife. Begge parter kan til enhver tid avslutte medlemskapet. Medlemskapet vil ved kansellering automatisk avsluttes ved fornyelsesdato.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort og belastes samme dag.

Angrerett

Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester og forutsetter at du senest innen 7 dager etter kjøpet gir oss melding om dette (angrefrist). Angrefristen gjelder kun for første abonnementsperiode.

Personopplysninger

Når du handler hos Memolife, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere tjenestene og varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Som opplyst i Personvernbetingelsene, oppbevarer vi av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares av Memolife kun i kryptert format, slik at du som kunde kan være trygg på at informasjonen forblir sikker. Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke applikasjoner, kategorier og produkter man bruker, kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling, men det er selvfølgelig mulig å se på produkter uten å bruke cookies. Vi forsøker dessuten å lagre en vedvarende cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Om ønskelig kan denne enkelt slettes i nettleseren din.

Memolife selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Priser, levering og tilgang

 • Alle priser er oppgitt inkl. relevante skatter og avgifter.
 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer og tjenester med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Memolifes side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Memolife ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Memolife, er ansvarlig for betaling av de ytelser Memolife eller Memolifes samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Memolifes side.

Ekstraordinære forhold

Memolife er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Memolifes side.

Memolife er ikke ansvarlig for feil utført av kunden i ordreprosessen, slik som kjøp av feil MemoMaps serie, eller dobbeltkjøp av samme MemoMaps serie.

Endring i vilkårene

Memolife forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Memolife forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Memolife fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler i Norge.

Forbehold

 • Vi reserverer oss for skrivefeil, og eventuelle prisforandringer
 • Memolife er ikke ansvarlig for eventuelle feil i innhold formidlet gjennom MemoMaps, artikler eller andre produkter levert av Memolife
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Memogroup AS, eller underleverandører av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse websidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Memogroup AS.